O projekcie

Zredagowano przez e-Misja

 

Data 13.03.2015

25 LUTEGO 2015r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) rozpoczął działalność Alternatywny System Obrotu , odpowiednik rynku NewConnect GPW w Warszawie – rynek AeRO. Każdy emitent przy wchodzeniu na rynek AeRO będzie miał on obowiązek , podobnie jak w Polsce, korzystania z usług jednego z Autoryzowanych Doradców. Takie rozwiązanie są czymś zupełnie nowym dla rumuńskich przedsiębiorców, dlatego potrzeba jeszcze trochę czasu, zanim w rynek ten zacznie w pełni funkcjonować. AeRo ma zapewnić inwestorom możliwość dywersyfikacji portfeli na szerszą skalę poprzez inwestycje w firmy z różnych gałęzi gospodarki, z sektora MSP, w start-upy, ,i inne firmy znajdujące się w początkowej fazie rozwoju. Spółki notowane na AeRO będą mogły przejść na rynek główny BVB, gdy spełnią kryteria rynku regulowanego. Zarząd spółki e-Misja podjął decyzję o przygotowaniu (wersja językowa) systemu e-Misja dla emitentów i inwestorów rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Data 12.03.2015

Już cztery firmy korzystają z naszego systemu. Wg. ich opinii przeprowadzenie emisji prywatnej z pomocą systemu e-MISJA przebiega sprawniej, szybciej oraz jest czytelniejsze dla emitenta i inwestorów.

Data 2012-08-20

Zapytanie ofertowe - zakup usług programistcznych

Przedmiot zamówienia: Zakup usług programistycznych - tworzenie platformy internetowej e-usługi e-Misja do obsługi ofert prywatnych przez Autoryzowanych doradców zawierająca:

  • e-usługa - "e-Misja",
  • Moduł generowania raportu i przypisywania wag,
  • Moduł prezentacji i analizy danych wykorzystujących transkrypcję danych do formatu Linked Object Data,
  • Moduł zapisywania danych w formacie Linked Object Data w bazach danych inwestorów indywidualnych i Emitentów,
  • E-Usługa - raport okresowy,
  • Moduł monitorujący i zliczający liczbę przesłanych ofert.

Pobierz pełną wersję dokumentu w formacie PDF

Data 2012-08-20

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług analityka informatycznego

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług analityka informatycznego przy tworzeniu platformy intenrtowej e-usługi "e-Misja" do obsługi ofert prywatnych przez Autoryzowanych Doradców obejmujące:

  • Sprawowanie opieki merytorycznej nad realizowanym projektem,
  • Odpowiedzialność za płynne zespolenie prac analityków i prawników (ekspertów) i programistów w celu osiągnięcia prawidłowego produktu końcowego e-usługi.
  • Moduł prezentacji i analizy danych wykorzystujących transkrypcję danych do formatu Linked Object Data,

Pobierz pełną wersję dokumentu w formacie PDF

Data 2012-08-20

Zapytanie ofertowe - Usługi telekomunikacyjne

Przedmiot zamówienia: Usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy

  • telefon komórkowy wraz z abonamentem 500 minut

Pobierz pełną wersję dokumentu w formacie PDF

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.