e-usługa e-Misja

Zredagowano przez e-Misja

 

Projekt e-Misja polega na stworzeniu innowacyjnej e-usługi, która pozwoli na zautomatyzowanie przeprowadzenia emisji prywatnych na rynek NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej Giełda). Usługa zastąpi tradycyjną formę emisji, którą każdorazowo realizują Emitenci, którzy planują debiut na Giełdzie, przy współpracy z Autoryzowanymi Doradcami rynku NewConnect Użytkownikami e-usługi będą trzy rodzaje podmiotów: spółka-emitent, inwestor, Autoryzowany Doradca. Projekt zakłada także stworzenie drugiej e-usługi polegającej na przygotowaniu narzędzia do automatycznego tworzenia i przesyłania raportów okresowych spółek notowanych na rynku NewConnect za pośrednictwem sieci teleinformatycznych.

Projekt e-Misja , to usługa dostępna poprzez sieć internetową. Na jej funkcjonalność składają się następujące moduły:

  • Moduł generowania raportu i przypiswania wag
  • Moduł prezentacji i analizy danych wykorzystujących transkrypcję danych do formatu Linked Open Data,
  • Moduł zapisywania danych w formacie Linked Open Data w bazach danych inwestorów

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.